Shorties

Deze Shortie-serie wordt speciaal geschreven voor jongeren die moeite hebben met lezen en zich door dikke boeken laten ontmoedigen.

Het zijn korte, toegankelijk geschreven novelles voor een hele fijne prijs. Daarnaast zullen de pagina’s wat ruimer gezet worden om een ‘vriendelijke’ bladspiegel te houden. En achterin de Shorties worden discussievragen toegevoegd om de leerling wat houvast te geven om over het boek na te denken.