Foto: Sylvia Vervest

Micha Meinderts

Micha Meinderts (1981) schreef al meerdere boeken en een verhaal in een verhalenbundel voor hij met het boek Dunk naar Blossom Books kwam. Hij schrijft al zolang hij zich kan herinneringen.
In 2016 publiceerde hij de semi-autobiografische coming of age-roman Aldus Sybren, waarmee hij binnen de transgemeenschap veel lof en bekendheid verwierf. Ook Dunk is deels gebaseerd op eigen ervaringen.

Boeken door Micha Meinderts