Foto: Anna Lakmaker

Mara van Waveren

Mara van Waveren is directeur van Stichting Lobby Lokaal, een stichting die lobbyen toegankelijker wil maken. Ze is sinds een aantal jaar bezig burgers te enthousiasmeren om te gaan lobbyen in hun stad en dorp en begeleidt hen hierin.

In het boek Lobbyen kun je leren vertelt Mara alle ins en outs over hoe je invloed kunt hebben op de politiek, waar je moet beginnen en hoe je een goede lobby succesvol voorbereidt en uitvoert. Aan de hand van voorbeelden van succesvolle burgerlobby’s leer je stap voor stap een slim lobbyplan te maken waarmee jouw stem gehoord zal worden. 

Boeken door Mara van Waveren