Trots en vooroordeel

Nu al de meest gewilde Wereldklassieker tot nu toe
Lisette Jonkman
Sophie Pluim

Wereldklassiekers: boeken die je gelezen moét hebben en een grote invloed hebben gehad op de moderne literatuur. Onze lijn bewerkt ze naar een toegankelijke en leesbare vorm, speciaal voor jongeren. De boeken zijn een perfecte manier om ook minder getrainde lezers kennis te laten maken met de klassieke wereldliteratuur en vormen dé opstap naar ander klassiek werk. De wereldberoemde verhalen zijn nu door Nederlandse auteurs opgeschreven en zetten aan tot gesprekken in de klas over de symbolische waarde van literatuur, met natuurlijk de vraag wat iets nou een klassieker maakt, of de verhalen het waard zijn en welke elementen een verhaal tijdloos kunnen maken.   

Trots en vooroordeel is alweer het zesde deel in onze serie Wereldklassiekers. Het origineel van Jane Austen wordt beschouwd als een van de eerste feministische romans in de geschiedenis en prijkt ook vandaag de dag nog bovenaan de Engelstalige klassieke leeslijsten, en steeds opnieuw worden er weer nieuwe publicaties uitgebracht over de invloed van dit werk op het hedendaagse literaire veld. Dit boek kan dan ook niet ontbreken bij lessen literatuurgeschiedenis en dient als bewijs dat ook boeken die worden geschreven voor adolescenten (young adults) het generaties lang kunnen schoppen tot de top in de canon van de wereldliteratuur. 

Thematiek
Familie; liefde; vriendschap; emancipatie; literaire roman; romantische satire; historie; vooroordelen 

Stijlelementen
Hoewel de hertaling gericht is op jongeren, worden zij zeker nog wel uitgedaagd. Het taalgebruik bevat geregeld woorden die voor de doelgroep laagfrequent zullen zijn, maar de betekenis hiervan is vaak goed uit de context van de zin af te leiden. De uitdaging die dit boek biedt, raakt daarmee het niveau dat wordt verwacht voor een lezer in de eindexamenklassen. Het verhaal is geschreven vanuit een personaal perspectief.  

Goed om te weten: 

  • Gelanceerd om (met name) jongeren kennis te laten maken met klassiekers uit de wereldliteratuur; 
  • Bevat onmisbare kennis: de verhalen worden vaak in eigentijdse literatuur weerspiegeld en aangehaald; 
  • Laat ondanks de gemoderniseerde tekst goed de opbouw van een 19e-eeuwse roman zien; 
  • Prachtig uitgevoerd in linnen omslag, met zwart-wit illustraties;  
  • Trots en vooroordeel is meermaals verfilmd; 
  • Geschikt voor midden- en bovenbouw; 
  • Herteld door een Nederlandse auteur.  
466 pagina's
Hardcover € 29,99
ISBN: 978 94 6349 255 3

Categorieën

  • Wereldklassiekers

Thema's

  • Familie / vriendschap
  • Liefde

Downloads

Koop dit boek bij

Anderen lazen ook

Dickens’ Kerstverhaal

3D omslag Jekyll & Hyde

Het vreemde verhaal van dr. Jekyll & de heer Hyde